CX20

CX20_smallCX20 är ett lätt hanterligt instrument för vibrationsmätning och lagerkontroll.